Alfa Global Logo

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

Kurumsal Kaynak Planlama (Enterprise Resources Planning) Projeleri/Yazılımları esas itibari ile Şirketler açısından bir yazılım projesinden çok iş süreçlerinin optimizasyonunu ihtiva etmektedir. ERP Projelerinin ilk aşaması yazılım seçimi ve aktivasyonundan çok şirketlerin iş süreçlerinin analiz edilmesi ve dokümantasyonu ile başlamaktadır. Bu aşamada, şirketlerin iş süreçleri analiz edilir, gereksiz adımlardan arındırılır, kesin bir şekilde süreçler ve sorumluluklar belirlenir. Ardından, ERP yazılımı seçimi, yazılımın şirket bünyesine uyarlanması, yazılım aktivasyonu adımları gerçekleştirilir. Bu kapsamda, halihazırda piyasada olan kendini ıspatlamış ERP çözümlerinde iş süreçleri optimize edilmiş olarak sunulmaktadır. Ancak, hazır olarak sunulan optimize edilmiş iş süreçlerinin şirket bünyesine uyarlanması kritik önem arz etmektedir.

Alfa Global olarak, mevcut ERP projelerinizin maliyet etkin ve başarı ile uyarlanması için,

  • Şirket Süreçlerinin İş Analizlerinin yapılması,
  • Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda “Fonksiyonel Analiz Dokümanları”nın oluşturulması,
  • ERP yazılımı seçimi,
  • Seçilen ERP yazılımının Proje Yönetimi,
  • Yazılım Aktivasyonu

konularında çözümler sunmaktayız.