Alfa Global Logo

Mühimmat, Füze ve Patlayıcı

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile mevcut tehditler de değişmektedir. Hızla gelişen silah teknolojileri milenyumun gereklerine uygun dokümante edilmeli, irdelenmeli, analiz edilmelidir. Her geçen gün karşımıza daha karmaşık ve daha gelişmiş ateşleme sistemleri ile donatılmış silahlar çıkmaktadır. Silah, Mühimmat ve füze sistemlerinin;

  • Üretim Kontrolleri,
  • Emniyet Standartlarının Belirlenmesi,
  • Teknik Dokümantasyon Hazırlama,
  • Etkisiz Hale Getirme ve İmha konularında danışmanlık faaliyetlerimizi uzman kadromuz ile vermekteyiz.