Alfa Global Logo

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama ve Karar Verme

Alfa Global, Savunma Planlaması ve Savunma Tedariki alanlarında askeri yeteneklerin tanımlanması, planlanması ve tedariki konularında danışmanlık ve karar destek çözümleri sunmaktadır. Hizmetler;
• Stratejik Planlama
• Karar Analizi
• Risk Analizi ve Risk Yönetimi

Savunma Planlaması ve Tedariki:

Alfa Global, Savunma Planlaması ve Savunma Tedariki alanlarında en uygun askeri yeteneklerin tanımlanması, planlanması ve tedariki konularında danışmanlık ve karar destek hizmetlerini sunacak uzmanlık ve tecrübeye sahiptir. Hizmetler;
• Askeri Yetenek Tanımlama
• Operasyonel İhtiyaç / Harekât İhtiyacı Tanımlama
• Yetenek Tabanlı Planlama
• Teknoloji Öngörüsü